Si ifra

Studenter og ansattes sikkerhet og god kvalitet i våre leveranser og tjenester er våre høyeste prioriteringer. For å sikre at vi løpende klarer å fange opp uønskede hendelser og kritiske forhold er vi avhengig av at vi alle involverer oss i dette arbeidet. Å si ifra om ting som ikke fungerer, uønskede hendelser, ulykker/nestenulykker, samt varsle om kritikkverdige forhold er viktig for å utvikle et godt arbeids- og læringsmiljø.

Eksempler på forhold som kan varsles om kan være:

 • Kritikkverdige forhold: Brudd på lover og regler, mobbing, seksuell trakassering, diskriminering eller andre kritikkverdige forhold.
 • Helse, miljø og sikkerhet: HMS-avvik som ulykker/nestenulykker og skader på mennesker, bygninger og miljø.
 • Personvern og informasjonssikkerhet: Ved brudd på personvern, sensitiv informasjon på avveie, dataangrep osv.
 • Utdanningskvalitet og læringsmiljø: Forhold som påvirker undervisning,
 • Bygg, rom og inneklima: Fysiske feil og mangler ved rom, møbler, renhold, luftkvalitet eller andre byggetekniske forhold.

Kjenner du til eller har du blitt gjort oppmerksom på uønskede forhold i Noroff, oppfordres du derfor til å si ifra/varsle. Dette vil gi oss mulighet til å iverksette nødvendige tiltak og unngå lignende hendelser i fremtiden. Varsling kan skje direkte til våre kontaktpersoner nevnt nedenfor. Man kan også adressere saker via supportportalen - support.noroff.no, tillitsvalgte, studentombud eller verneombud.

Den som varsler har et spesielt vern i forhold til gjengjeldelse, slik at det skal være trygt å si ifra om man varsler om uønskede eller kritikkverdige forhold.

 

Kontaktpersoner

Campus Oslo
Bent Kjetil Lærum
Telefon: 464 10 672
Epost: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Campus Bergen
Iselin Skudal
Telefon: 464 28 981
Epost: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Campus Kristiansand
Morgan Kristensen
Telefon: 410 60 890
Epost: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Campus Stavanger
Gry Naaden
Telefon: 481 57 506
Epost: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Nettstudier
Kjetil Johan Iversen
Telefon: 901 48 043
Epost: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.


Branninstruks

 

Alle studenter og ansatte skal:

 • Vite hvor brannslanger og slukkeapparater er plassert.
 • Vite hvor manuelle brannmeldere er plassert.
 • Kjenne rømningsveier og nødutganger.
 • Vite telefonnummeret til alarmsentralen, tlf. 110.

 

Ved brann og brannalarm

Det viktigste er å varsle, evakuere og redde. Du må selv vurdere om du bør bruke tid på å slokke og begrense.

Varsle

 • Ring 110 og utløs brannalarm.

Evakuere og redde

 • Gå ut via røykfrie rømningsveier, ikke bruk heis.
 • Hjelp dem som trenger det.
 • Trekk bort fra bygningen til avtalt samlingsplass.

Har du en lederrolle ved et arrangement eller i en undervisningssituasjon, forventes det at det at du er en pådriver i en evakueringssituasjon.

Slokke og begrense

 • Slokk hvis du kan
 • Ikke utsett deg selv for fare, røyken er svært giftig.
 • Lukk dører og vinduer

Informere

 • Hvis du har viktig informasjon, informer nødetatene eller brannvernleder.

 

Samlingsplasser ved evakuering

Campus Oslo
I Oslo er det to ulike samlingsplasser: For utgang i 6. etg - Fortauet på andre siden av Sagveien. For utgang i 1. etg. i parkeringshuset på andre siden av Akerselva.

Campus Bergen
I Bergen er det tre ulike samlingsplasser: Plassen foran varelevering i 1. etasje, plassen utenfor Smådyrsklinikken i 3. etasje og plassen utenfor hovedinngang i 4. etasje.

Campus Kristiansand
Samlingsplass i Kristiansand er ved fontenen i Markensgate, foran hovedinngangen.

Campus Stavanger
Samlingsplass i Stavanger er på grusområdet ved sjøen/bryggen.

 

Nødtelefoner

Ved behov for øyeblikkelig hjelp:
Brann: 110
Politi: 112
Medisinsk nødtelefon: 113

Er du i tvil om hvilket nødnummer du skal ringe, så vil du få hjelp uansett hvilket av disse tre numrene du ringer.

Når det ikke er akutt:
Legevakt: 116 117
Mental Helse: 116 123
Politiet: 02800

Førstehjelp:
Informasjon om livreddende førstehjelp finner du her

     
Top