Digital markedsføring Bergen

Fra august 2019 skal studenter på campus i Bergen bli digitale markedsføringseksperter.

– I skjæringspunktet mellom mennesker, teknologi og digitalisering vil markedsførerens rolle være helt sentral. Vi er veldig glade for å kunne tilby det populære studiet digital markedsføring på vår campus i Bergen fra august, sier avdelingsleder Erlend Koppen Skar.

Digital markedsføring finnes allerede ved Noroff Oslo og Noroff Nettstudier og har hatt en enorm etterspørsel.

– Antall søkere på studiet har siden 2017 økt med 84 prosent. Dette sier noe om hvor høyaktuelt studietilbudet er. Markedsføringsfeltet har endret seg drastisk bare de siste ti årene og det er ingenting som tyder på at endringene vil stagnere med det første, sier Koppen Skar.

Studiet er en ettårig fagskoleutdanning og gir relevante utfordringer og caseoppgaver gjennom nært samarbeid med, og innsyn i bransje, næringsliv og markedet.

– Pensumlistene gjenspeiler morgendagens digitale behov. Målet er å levere en fremtidsrettet utdanning, slik at våre studenter blir kloke og strategiske markedsføringshoder som kan være med å påvirke fremtidens markedsføringsbransje, sier avdelingsleder i Bergen.

Pensumlistene gjenspeiler morgendagens digitale behov.Erlend Koppen Skar, avdelingsleder Noroff Bergen

Digitalt paradigmeskifte

Ida Serneberg, faglærer på digital markedsføring ved Noroff Oslo, påpeker viktigheten av at utdanningen endres i takt med det som skjer ute blant forbrukerne.

– Det er ingen tvil om at samfunnet er i stor endring og at vi i dag står midt i et digitalt paradigmeskifte. Det er en enorm utvikling og tydelig at ikke alle utdanningsinstitusjoner henger med på tempoet. Her er virkelig Noroff en game-changer i bransjen, sier Serneberg.

Ut i fra stillingsannonser er det tydelig at bedrifter styrker sin digitale kompetanse på markeds- og kommunikasjonsområdet akkurat nå.

– Titler som digital markedsfører, digital markedssjef, markedskoordinator, digital rådgiver, webansvarlig med mer, dukker stadig opp i karriereportalene. Kompetansen studiet gir, etterlater ekstremt mange muligheter. Som digital markedsfører vil man aldri kjede seg, det finnes alltid noe nytt å lære, sier faglæreren.

Artikkelen fortsetter...

Ida Serneberg, Digital markedsføring i Oslo

Praktisk undervisning: Ida Serneberg underviser markedsføringsstudentene i Oslo. Foto: Jeanette L. Bækkevold.

– Hvordan sikrer Noroff at studiet gir oppdatert kunnskap, i en bransje i stadig endring?

– Vi skreddersyr utdanningstilbudet i samarbeid med relevant industri. Vi har ingen garanti for at de kanaler vi i dag benytter i markedsføringen vil være de samme bare noen år fram i tid. Vi er derfor opptatt av å ikke bli for kanal-spesifikke. Studiet fokuserer på å mestre nødvendige verktøy for å opprettholde livslang læring, slik at man alltid holder seg aktuell og relevant som markedsfører fremover, sier Koppen Skar.

Her er virkelig Noroff en game-changer i bransjen.Ida Serneberg, faglærer digital markedsføring

En digitalisert hverdag

På grunn av nye plattformer, sosiale medier og kanaler hvor vi ferdes digitalt, tilspisser konkurransen seg.

– Det kan være utfordrende å bli sett og hørt. Det stilles derfor høyere krav til at markedsførere vet hvilke flater brukerne er tilstede på og hvordan man bruker disse i sitt arbeid. Bransjen trenger de som kjenner til bruk, nye trender og etterspørsel i markedet, sier Serneberg.

– Studentene vil bli kjent og fortrolig med hands-on-verktøy for å kunne mestre rollen som digital markedsfører. Vi forsøker også å se på digital markedsføring i et bredt perspektiv – hva digitalisering dreier seg om og hvordan dette endrer spillereglene for hele samfunnet. Våre studenter skal kunne gå rett i jobb og skape resultater med digital annonsering, søkemotoroptimalisering, personvern og analyse, avslutter Koppen Skar.

Alle utdanninger hos Noroff er NOKUT-akkrediterte og godkjent for lån og stipend hos Lånekassen.

Studiet har løpende opptak. Det er derfor mulig å sikre seg studieplass allerede nå.


Mer om studiet

Digital markedsføring, utdanning

Digital markedsføring

Gå rett i jobb som digital markedsfører og skap resultater med digital annonsering, søkemotoroptimalisering, personvern og analyse. Utdanningen fokuserer på strategisk og målrettet markedsføring på nett og sosiale medier.

  Nettstudier
  Oslo, Bergen
  1 år
  60 studiepoeng
Les mer
Top