Noroff har under utvikling to nye Bachelorprogrammer innen "Art and Interactive Media" med tre spesialiseringer i "Animation/Design & Media/Games" og "Digital Forensics".

Disse nye programmene bygges opp rundt et unikt studiokonsept hvor studenter fra de ulike disiplinene kan samarbeide om å bygge ny kunnskap innenfor et simulert arbeidsmiljø. Programmene dekker en rekke disipliner og integrere media- og sikkerhetskompetanse rundt det nettbasert studioet.

Skal Norge i årene fremover tilpasse seg og anvende den ny digitale teknologien på en vellykket måte, vil det kreve nye innovative utdanningsprogrammer. Noroffs Bachelorprogrammer er nettopp designet slik at de vil møte kraven i markedet. Studentene vil ha lært å ta ansvar for egen livslang læring og ha med seg en blanding av teknisk og personlig kompetanse som er godt tilpasset behovene i industrien. I læringsutbyttet inngår konsepter så vel som praktisk kunnskap i tillegg til evne til kommunikasjon og nyskapning. Programmene vil tilbys på engelsk og vil leveres både på nett og på studiested. Programmene retter seg mot et nasjonalt og et internasjonalt marked.

De nye Bachelorprogrammene vil demonstrere Noroffs mål om å være Norges mest progressive utdanningsinstitusjon. Dette vil skje ved at studieprogrammer som er både relevante og som svarer på kravene som industrien setter til fremtidens fagfolk tilbys. Fagplanene reflekterer de strukturelle endringer som er på gang i industrien samt sammensmeltningen av ulike plattformer og teknologier som nå fører til at digitale medier anvendes innen underholdning-, næring- og kommunikasjonsindustrier samt offentlig virksomhet. Noroffs Bachelorprogrammer vil tilby innovative læringsmiljø tilpasset vår tid.

Noroff anvender en moderne pedagogikk og vil gjennom det nære samarbeidet med partneruniversitetene sikre at utdanningen hele tiden holdes à jour. Undervisningen bygges opp på Noroffs egen nettbaserte læringsplattform, noe som fremmer utvikling, kreativitet og samhandling.

Utviklingen av de nye programmene skjer i nært samarbeid med Noroffs partnere dvs. Deakin University i Melbourne, University of Teesside i England og University of Glamorgan i Wales. Noroff mottar finansiell støtte til utviklingen fra Cultiva og Sørlandets Kompetansefond.

Top