Studiebarometeret viser at studentene er fornøyde:
- Det er gledelig at jobben vi har gjort gir så gode resultater, sier rektor Beathe Due.

Studiebarometeret er en nasjonal spørreundersøkelse som blir sendt ut til rundt
74 000 studenter hver høst. Undersøkelsen spør om studentenes oppfatninger om kvalitet i studieprogrammer ved norske høyskoler og universiteter. 15. februar ble resultatene fra årets Studiebarometer publisert, og her scorer Noroff Høyskole spesielt godt på faglig innhold og undervisning.

At studentene i Studiebarometeret gir uttrykk for at de er fornøyde med det faglige, med forelesernes engasjement og oppfølging er veldig gledelig. Vi har noen helt fantastiske forelesere som alltid gir det lille ekstra for å få studentene til å lære. I tillegg utvikler de stadig nye former for engasjerende undervisning, sier Beathe Due, rektor ved Noroff Høyskole.

Noroff Høyskole er opp 33% i Studiebarometeret sammenlignet med fjoråret, og studentene har gitt hele 4 av 5 «stjerner».

Direktør ved Noroff Høyskole, Anita Karlsen, forteller at det ligger mye arbeid bak de positive resultatene.

Det er flott å se de positive tilbakemeldingene fra Studiebarometeret etter at hele organisasjonen sammen har lagt ned så mye bra arbeid i å etablere et robust kvalitetssystem. Vårt kvalitetssystem og kvalitetsarbeid vil fortsette å gi oss et godt fundament for å levere høy utdanningskvalitet, og gode rammer for videre utvikling og vekst.

Høy kvalitet på nettstudier

Studiebarometeret indikerer også at nettstudentene opplever at det er høy kvalitet på nettbasert utdanning ved Noroff Høyskole.

Vi har noen helt fantastiske forelesere som alltid gir det lille ekstra for å få studentene til å lære. Beathe Due

– Vi er veldig glade for at spesielt våre nettstudier når så høyt opp. Studentene blir sett og får rom til å engasjere seg i trygge omgivelse. At de selv har engasjert seg for å skape et godt nettbasert læringsmiljø, er også en viktig faktor, sier Beathe.

Formålet med Studiebarometeret er å styrke arbeidet med kvalitetsutvikling i høyere utdanning og gi nyttig informasjon om studiekvalitet. Fremover ønsker Noroff Høyskole å fokusere enda mer på industrinærhet og sosiale aktiviteter.

Bare etter at Studiebarometeret ble gjennomført har vi satt i gang mye. Læringsmiljøutvalget har for eksempel dratt i gang Thinking Thursday, hvor de en gang i måneden inviterer bransjen inn for å diskutere karriereutvikling og få innsikt i bedriftenes arbeid, fortsetter rektoren.

Anita Karlsen opplever at studentene jobber mer enn før ved siden av studiene, hun tror derfor at det er viktig at Høyskolen fortsetter å legge til rette for fleksibilitet og engasjerende læringsmiljø.

Vi har en svarprosent på 57%, noe som tyder på et veldig bra studentengasjement, og det er viktig for at vi skal kunne fortsette å forbedre oss og skape en god studentreise, sier hun.

📷: Høyskolen vil fortsetter å legge til rette for fleksibilitet og engasjerende læringsmiljø.

 

Jobber med kvalitet i alle ledd

Anita mener at tett samarbeid med studentparlamentet, innsikt i egen kvalitet og et ønske om å bli bedre, er faktorer som har hatt innvirkning på resultatene.

– Vår strategi og videre arbeid baseres på flere typer evalueringer som gir innsikt i våre prosesser. Strategiske beslutninger må baseres på god forståelse av i egen virksomhet.

Hun fortsetter:

– Dette er en bekreftelse på at vi jobber kontinuerlig med kvalitetsforbedring, noe som legger til rette for at den gode utviklingen ved Høyskolen vil fortsette.

Noroff Høyskole tilbyr bachelorgrader i Cyber Security, Digital Forensics and Incident Response, Applied Data Science, Interaktive medier - Animasjon og Interaktive medier - Spill. Fra august 2024 tilbys også bachelorprogrammet Digital Assurance and Security Management.


Studietilbud ved Noroff Høyskole

Bachelor i cyber security - utdanning

Bachelor in Cyber Security

Utdanning som lærer deg å sikre digitale systemer mot nettangrep, nettkriminalitet og digital krigføring. Studiet gjør deg forberedt på en karriere der du jobber med å styrke det digitale forsvaret, samt beskytte data og informasjon.

  Nettstudier
  Online PLUS Oslo. Les mer her.
  Kristiansand
  3 år
  180 studiepoeng
Les mer
Bachelor i Applied Data Science - utdanning

Bachelor in Applied Data Science

Studieprogrammet forbereder deg på en spennende karriere der du jobber med bedrifter for å forstå og bruke de enorme datamengdene de har tilgjengelig. I tillegg vil du utvikle ferdigheter innen intelligente AI-systemer.

  Nettstudier
  Online PLUS Oslo. Les mer her.
  Kristiansand
  3 år
  180 studiepoeng
Les mer
Bachelor in Digital Assurance and Security Management, Digital informasjons­sikkerhetsstyring og -tilsyn - utdanning

Bachelor in Digital Assurance and Security Management

Jobb med sikkerhetsstyring og sikring av verdifulle digitale eiendeler. Denne bacheloren dekker IT-kunnskap, fra forretningsprosesser til databasesystemer, ledelse og IT-arkitektur.

  Nettstudier
  Online PLUS Oslo. Les mer her.
  3 år
  180 studiepoeng
Les mer
Bachelor i Digital etterforskning og hendelseshåndtering - utdanning

Bachelor in Digital Forensics and Incident Response

Fremveksten av cyberangrep, løsepengevirus og hacking har ført til et kritisk behov for dyktige digitale etterforskere med evnen til å svare på cybersikkerhetshendelser.

  Nettstudier
  Online PLUS Oslo. Les mer her.
  Kristiansand
  3 år
  180 studiepoeng
Les mer
Bachelor i Interaktive medier, spill, utdanning på høyskole

Bachelor in Interactive Media - Games

Utdanningen vil gi deg varierte ferdigheter innen spilldesign og den kunnskapen som trengs for å lykkes i bransjen. Du vil få muligheten til å bygge opp en portefølje som vil gi deg innpass i en spennende bransje i stadig utvikling.

  Nettstudier
  Online PLUS Oslo. Les mer her.
  Kristiansand
  3 år
  180 studiepoeng
Les mer
Bachelor i interaktive medier - utdanning i animasjon

Bachelor in Interactive Media - Animation

Studieprogrammet gir deg ferdigheter i å designe og animere 3D-karakterer. Animasjon blir stadig viktigere i underholdning og kreative næringer, noe som åpner opp for et bredt spekter av spennende karrieremuligheter.

  Nettstudier
  Online PLUS Oslo. Les mer her.
  Kristiansand
  3 år
  180 studiepoeng
Les mer
     
Top