- Digital produktledelse er avgjørende i en tid hvor digitale produkter og tjenester spiller en stadig større rolle i forretningsverdenen, sier programleder på studiet.

Fra august 2024 vil det være mulig å studere Digital Product Management ved Noroff. Utdanningen er ettårig og forbereder studentene på å håndtere utvikling, lansering og ledelsen av digitale produkter og tjenester. Digital innovasjon er en viktig nøkkel til forretningsutvikling, og evnen til å lede team som kan forbedre og utvikle digitale produkter anses som stadig mer verdifull i en rekke bransjer.

Eksperter som kan identifisere markedsmuligheter

Gjennom studiet lærer studentene å mestre metodene og verktøyene som trengs for å identifisere og validere brukerbehov, samt å prioriete funksjoner og forbedringer i eksisterende digitale produkter. Digital Product Management tar for seg emner som produktstrategi, markedsføring, brukeropplevelsesdesign, prosjektledelse og dataanalyse. 

Å ha eksperter som kan identifisere markedsmuligheter, utvikle lønnsomme digitale produkter og optimalisere eksisterende tjenester er essensielt, sier programleder for studiet, Lars Lægreid.

Han påpeker at ansatte med ekspertise innen digital produktledelse har evnen til å bistå bedrifter med å definere produktstrategien, samt utvikle og lansere digitale produkter.

De vil være i stand til å håndtere produktets livssyklus og analysere brukerdata for kontinuerlig forbedring. I tillegg kan de effektivt koordinere tverrfaglige team for å sikre suksess på markedet, sier han.

Digitale produktledere jobber blant annet med produktstrategi, produktutvikling og testing, samt markedsføring og inntektsoptimalisering.

Å ha eksperter som kan identifisere markedsmuligheter, utvikle lønnsomme digitale produkter og optimalisere eksisterende tjenester er essensielt. Lars Lægreid

Linjeleder på studiet Digital Product Management, Lars Lægreid.

Praktisk utdanning

Studieprogrammet er for alle som er interessert i det digitale produkt-landskapet, og som søker en praktisk utdanning som fører til reelle karrieremuligheter.  

Noroff som utdanningsinstitusjon kan tilby en solid teoretisk og praktisk tilnærming til digital produktledelse. Dette gir studentene kunnskap og ferdigheter som er relevante for dagens digitale økonomi, sier Lars.

Etter å ha fullført studiet vil du blant annet kunne jobbe som Product Manager, Product Analyst, digital markedskoordinator, UX/UI koordinator og prosjektkoordinator i produktutvikling.

Noroff Fagskole har nylig lansert flere spennende studieprogrammer som spesialiserer seg på aktuell og ettertraktet kompetanse. Her kan du lese mer om de ulike studieprogrammene: Service Design, Secure Application Development and Deployment, Cloud Foundations.


Relevante studietilbud

Cloud Foundations: Årsstudium i Grunnleggende om sky-baserte tjenester

Digital Product Management

Praktisk studieprogram som utvikler dine evner til å bringe digitale produkter til markedet. Du vil lære å forstå brukernes behov, skape løsninger og forbedre digitale produkter på en strategisk måte.

  Nettstudier
  1 år
  60 studiepoeng
Les mer
Service Design: Årsstudium i Tjenestedesign

Service Design

Praktisk utdanning hvor du lærer å skape sømløse kundereiser og -opplevelser med gode brukerinteraksjoner for ethvert produkt. Ved å jobbe med relevante oppgaver og prosjekter utvikler du din kompetanse i tråd med bransjens beste standarder.

  Nettstudier
  1 år
  60 studiepoeng
Les mer
Cloud Foundations: Årsstudium i Grunnleggende om sky-baserte tjenester

Cloud Foundations

Praktisk utdanning hvor du lærer om fysisk infrastruktur, serverdrift og skyteknologier med Microsoft Azure som plattform. Etterspørselen etter denne kompetansen er høy, og du blir godt kvalifisert til å jobbe med skyteknologier.

  Nettstudier
  1 år
  60 studiepoeng
Les mer
Secure Application Development, Noroff

Secure Application Development and Deployment

Praktisk utdanning der du lærer om sikker livssyklusstyring av applikasjoner. Studiet gir deg ferdigheter til å integrere sikkerhet og personvern fra tidlige stadier av applikasjonsutviklingen.

  Nettstudier
  6 måneder
  30 studiepoeng
Les mer
     
Top