Dr Robin Rolfhamre (28) har rytmisk doktorgrad på lutt. Han mener barokkmusikk er noe levende, med følelser og noe å fortelle.

Vil vise hvor mye kult der er i repertoaret

Jeg jobber for å la folk oppleve disse ordløse historiene og følelsene, og ikke minst vise folk hvor mye kult der er i dette repertoaret.Dr Robin Rolfhamre

- Det kan være ganske provoserende å bruke ordet populærmusikk om barokkmusikk, som jeg gjør i avhandlingen min, men jeg ønsker at folk skal se en annen verdi i musikken, sier han. - Det er ikke noen gammel museumsgjenstand men noe levende, med følelser og noe å fortelle. På den måten har det mange fellestrekk med dagens populærmusikk.

Sammen med studenter ved UiA og sine kollegaer Prof Per Kjetil Farstad, og gjesteprofessorene Rolf Lislevand og Göran Söllscher, jobber Robin aktivt for å skape et miljø for tidlig musikk i Kristiansand. En ting som står høyt i prioritering er å vise musikkgleden som finnes i gamle europeiske musikktradisjoner, og det folkelige i å nyte musikk som treffer heller enn å tenke på hva som er riktig å tenke.

- Jeg jobber for å la folk oppleve disse ordløse historiene og følelsene, og ikke minst vise folk hvor mye kult der er i dette repertoaret, sier Robin.

Dr Robin Rolfhamre er født og oppvokst i Sverige, men flyttet til Kristiansand i 2005. Nå underviser han på UiA og Noroff, og tok i juni 2014 en doktorgrad i 1600-tallsmusikk som han leverte 5 måneder før fristen. Han jobber hardt for å formidle et håndverk som fokuserer på helt andre ting en hva vi ofte forbinder med klassisk musikk idag:

- Det handler ikke om å spille så fort at folk blir imponert over at en faktisk klarte det. Det handler om å formidle på en effektiv og direkte måte, sier Rolfhamre.

     
Top