IKT Norge har advart mot manglende studieplasser innen IT-fag i Norge, og gleder seg over at Noroff starter et nytt bachelorstudie innen Applied Data Science.

 - Næringslivet er underbemannet og skriker etter IT-kompetanse. Ungdommen har forstått dette og søker seg derfor til IT-studier, men blir møtt med alt for få studieplasser. Det er derfor veldig positivt at Noroff bygger opp kapasiteten for en fremtidsrettet kompetanse, sier Heidi Austlid, administrerende direktør i IKT Norge.

Noroffs studier dekker reelle behov blant bedriftene.Heidi Austlid, adm dir IKT Norge

 Noroffs bachelorstudie Applied Data Science skal utdanne fagpersoner som kan analyse store datamengder og trekke verdier ut av dem.

 - For å skape gode tjenester og produkter må vi kunne analysere data og trekke ut essensen av datastrømmene. Det gjelder for alle sektorer fremover. Noroff-studiet svarer godt på denne utfordringen, sier Austlid.

 Hun synes det er spesielt bra at Noroff er tett på næringslivet for å imøtekomme næringslivets behov.

 - Noroffs studier dekker reelle behov blant bedriftene. Generelt må vi utdanne flere IT-folk for å skape vekst i Norge, men det må skje i samarbeid med bedriftene, slik at vi bygger riktig kompetanse, tilpasset næringslivet. Her er Noroff gode, sier Austlid.

     
Top