Jobber som cybersikkerhetsingeniør: - Kunnskapen og ferdighetene jeg tilegnet meg gjennom studiene ved Noroff har vist seg å være veldig relevante i min nåværende rolle.

Den siste tiden har det vært en rekke cyberangrep rettet mot Norge. Kompetanse innen IT-sikkerhet er derfor svært ettertraktet, og vil bli enda viktigere i tiden fremover.

Dennis er en ivrig nettstudent som går studiet nettverk og IT-sikkerhet ved Noroff. Han ser frem til et nytt år der han skal lære enda mer om hvordan han kan gjøre informasjon mer sikker på nett.

Svein Terje tar en bachelorgrad i Cyber Security: - Jeg synes det er motiverende å se at det er en parallell mellom det jeg jobber med og det jeg lærer på studiet.

Simon valgte å benytte seg av Noroff sin 2+1 avtale, som gir mulighet til å søke seg direkte inn på tredjeåret av en bachelorgrad i utlandet.

     
Top