Anita ble sakkyndig fagdommer i rettsak om cyberkriminalitet.

– IT-leksjonene på Noroff er godt gjennomtenkt og utføres bra, sier Even Fosser.

– Jeg var på jakt etter en utdanning hvor jeg kan være mer hands-on, sier Erik David Martin.

– De fleste er ikke i stand til å beskytte seg selv, sier professor Johan Van Niekerk.

– Liker du learning by doing så er Noroff mitt i blinken for deg! sier Tobias Borgen.

– Det er mange muligheter etter utdanningen, sier Sverre Marvik Rutledal.

Noroff skal lære studenter å sikre digitale systemer mot cyberangrep, datakriminalitet og digital krigføring fra august 2018.

– Allerede nå mangler vi 2.000 eksperter på datakrim, ifølge NIFU-rapport.

Abelia melder at 6 av 10 virksomheter opplever mangel på IT-kompetanse.

– En spesialetterforsker sikrer og analyserer digitale spor som kan hjelpe i en kriminalsak, sier Aina (27).

Noroff setter i gang et nytt kurstilbud innen IT-sikkerhet. Kurset er et resultat av IT-Sikkerhetsprosjektet mellom Digin, GCE Node og Noroff.

Publikasjonen adresserer utfordringer som oppstår når ny teknologi vokser frem, og utdanningsmiljøene skal utdanne fagpersoner som mestrer den nye teknologien.

– Top of the line utstyr, splitter nye klasserom og lokaler til disposisjon – og alt er perfekt lokalisert i byen, sier Christoffer Jenssen.

Før var han helt blank på data. Nå tar Emile bachelor i datasikkerhet i Wales.

Noroff ønsker å møte et stadig økende behov for datakompetanse. August 2017 lanseres et helt nytt studieløp innenfor data science.

Top