Ida Serneberg, faglærer digital markedsføring

Ida Serneberg, faglærer for digital markedsføring ved Noroff Oslo skal ved månedsslutt holde foredrag på Web Service Award-dagen i Stockholm.

Web Service Award er et foretak for analysering av digitale kanaler og intranett som deretter implementeres i en oversiktsindeks. Hvert år arrangerer de Web Service Award-dagen – en konferanse med foredrag fra ulike bransjepersonligheter og utgivelser av utmerkelser til årets mest anvendelige og velfungerende websider/intranett-produsenter. Ida Serneberg fra Noroff skal ha et av foredragene på årets konferanse.

– Jeg ble invitert å snakke av WD for Web Service Award på et annet seminar her i Oslo hvor vi begge holdt et kort foredrag. Det er litt sånn det er i bransjen, mye snowball-effekt, sier hun.

Serneberg skal drøfte temaer som livslang læring i en digital tid, hvilke kunnskaper tåler et paradigmeskifte og hvilken kompetanseutvikling er verdt å investere i. Videre vil hun drøfte tematikk hun selv ønsker å forske videre på: behovet for egne generasjonsantropologer og bruken av ”small”- og ”big data”.

– Jeg ønsker å utfordre litt mer denne gangen ved å løfte digital markedsføring og bransjen for øvrig inn i et større ideologisk perspektiv – det vil si å løfte blikket litt fra bakken og se på digital markedsføring som del av større samfunnsspørsmål. Jo mer jeg erfarer i mitt yrke jo mer innser jeg at vi står på randen av noe nytt. Den tradisjonelle markedsføringen som bygger på standardiserte kapitalistiske markedskonsepter kommer sannsynligvis til å se ganske annerledes ut fremover. Er det mulig å finne en hybrid – en ny måte å tenke og gjøre digital markedsføring på?

Det er litt sånn det er i bransjen, mye snowball-effekt.Ida Serneberg

”Generasjonsantropologer”

Serneberg viser til Marshall McLuhan og The Typographic Man og argumentet om at våre verktøy påvirker menneskers væremåte.

– Vi ser massive endringer fra generasjon til generasjon, eksempelvis at folks attention span minkes ved hver generasjon. De siste generasjonene har ikke tålmodighet til å vente lenger enn tre sekunder på at en nettside skal lastes.

– Hvor kommer behovet for "generasjonsantropologer" inn?

– Verktøyene er jo tilgjengelige for alle – Facebook, Instagram, Snapchat, Emojis osv – men bruken av dem er så utrolig forskjellig om du er en Babyboomer eller en Generasjon Z. Når en Babyboomer bruker 🤗 betyr det ofte noe helt annet enn når noen på 18 hadde brukt den. Jeg tror vi vil ha behov i fremtiden for generasjonsantropologer som kan på sett og vis "oversette" generasjonene for hverandre, sier hun.

Jeg har lyst til å sette fokus på livslang læring i en digital tid.Ida Serneberg

Livslang Læring

– Og det viser jo bare at vi aldri heller er utlært da alt fra verktøyene, og bruken derav, til vår forståelse av verden er i konstant endring. Jeg har lyst å sette litt fokus på det å være i stadig og livslang læring i en digital tid – og verdien av dette.

– Jeg har ikke troen på skolesystemet slik som det er i dag. Vi er nødt til å få til større reformer allerede fra 15-årsalderen med fokus på at unge mennesker skal få forståelse for en større verden. Skolen i seg selv sliter med sin eksistens og å bevise sin egen verdi i konkurranse med alt som er tilgjengelig som ”online-læring”. Man blir derfor nødt til å undersøke hvilke kunnskaper tåler paradigmeskifter som vi kommer til å se fremover.

– Vi må tenke læring på helt nye måter og nye måter å lære både offline og online. Læring i seg selv krever en renessanse. For at det skal være mulig mener jeg at det er viktig å dyrke empatien. Man må forstå verden man lever i for så å tilpasse seg deretter.

– Og da blir det jo interessant å se hvilken kompetanseutvikling er verdt å investere i videre. Vi må begynne med å undersøke det vi vet for å undersøke det vi ikke vet, for læring blir ikke oppnådd med mindre vi reflekterer over det vi allerede har ”lært”. Men endring krever også nysgjerrighet. Og vi trenger å trene opp nysgjerrigheten om vi skal klare å sette i gang en læringsrenessanse, sier hun.


Mer om studiet

Digital markedsføring, utdanning

Digital markedsføring

Gå rett i jobb som digital markedsfører og skap resultater med digital annonsering, søkemotoroptimalisering, personvern og analyse. Utdanningen fokuserer på strategisk og målrettet markedsføring på nett og sosiale medier.

  Nettstudier
  Oslo, Bergen
  1 år
  60 studiepoeng
Les mer
Top