Selskapene Centric og Doublethink jakter begge på de beste frontend-utviklerne.

I august starter Noroff Stavanger 2-årig utdanning i frontend-utvikling. Dette er utdanningen for deg som vil jobbe med utvikling av brukerorienterte løsninger for web- og mobile enheter.

Behovet for frontend-kompetanse i regionen er stor. Centric og Doublethink er to av selskapene som sier gode frontend-utviklere er vanskelig å få tak i.

Centric: – Behov for å utdanne lokale profiler

Centric er et av Europas og Norges mest offensive IT-selskaper, med til sammen over 5.000 ansatte.

– I Norge, og for vår del i Stavangerregionen, skal vi utfordre våre konkurrenter som det mest attraktive IT-konsulentselskapet, sier Sveinung Rist Ertsland i Centric.

Å ta en utdanning i frontend-utvikling kan være et smart grep.Sveinung Rist Ertsland, Centric

– Hvorfor har dere behov for frontend-utviklere?

– Våre kunders behov er våre behov. Vi ser en sterk økning i forespørsler på denne type kompetanse, og ser et tydelig behov for å utdanne flere lokale profiler. Våre frontend-konsulenter sitter i attraktive teknologimiljøer, enten hos oss, eller ute hos våre kunder. 

Ertsland sier at etterspørselen etter frontend-utviklere har vært stabil de siste fire-fem årene, og at de ikke klarer å rekruttere nok:

– Akkurat nå har vi et så stort behov for utviklere, at vi ikke klarer å forsyne alle våre kunder med denne kompetansen. Vi jakter de beste frontend-utviklerne gjennom de kanalene vi er sterkest på, men vi opplever at tilgangen ikke er så stor som vi hadde ønsket.

– Hvordan tror du behovet vil være om tre år? 

– Jeg tror etterspørselen etter frontend-utviklere vil forholde seg stabil. Både Centric og våre kunder modifiserer og videreutvikler eksisterende produkter. Samtidig ser vi flere større prosjekter i startfasen, som vil generere større etterspørsel fremover. 

– Både i skole og arbeidslivet er det viktig å tørre å satse på talenter, noe vi i Centric har hatt stor suksess med de siste årene. Å ta en utdanning i frontend-utvikling kan være et smart grep. Dette spisser studentene mot et europeisk arbeidsmarked som blir mer og mer spesialisert, sier Ertsland.

Artikkelen fortsetter under videoen...

Doublethink: – Frontend-utviklere er vanskelige å få tak i

Doublethink er et kreativt teknologiselskap som spesialiserer seg på unike brukeropplevelser, verdiskapning, visualiseringer og utvikling av nye interaksjonsmetoder.

– Vi har som mål å jobbe med prosjekter som forandrer folks liv, og fokuserer på helse, kunnskapsformidling, historiefortelling, kulturutveksling, miljø og industriprosjekter med positive ringvirkninger utover det økonomiske, sier Magnus Birkenes fra Doublethink.

– Sentralt i alt vi gjør ligger en kompetanse og innovasjonskraft innen teknologibruk, programmering og utvikling – med et utgangspunkt i kunstig intelligens, maskinlæring, industri 4.0, og innovativ bruk av spesialiserte teknologiske løsninger, sier han.

Gode brukeropplevelser er mer avgjørende for suksess enn noen gang.Magnus Birkenes

– Hvorfor har dere behov for frontend-utviklere?

– Vi er en teknologibedrift, men teknologi i seg selv er ikke verdt noen ting uten den rette konteksten; den rette historiefortellingen og den rette innpakningen.

Birkenes utdyper:

– Gode brukeropplevelser er mer avgjørende for suksess enn noen gang. Brukerne forventer å ha kontroll over bruken av produktet. Dette gjør frontend-utvikling til en helt avgjørende brikke. Vi har innsett verdien og viktigheten av å vektlegge frontend i alle våre prosesser.

– Hvor stort er behovet for frontend-utviklere nå? 

 – Det er allerede stort, og frontend-utviklere er vanskelige å få tak i. Det er ikke slik at alle som har jobbet med design er kompetente på frontend, så de virkelig gode frontend-utviklerne er det få av. Det fører til at vi ofte må gjennom en lang, fordyrende og slitsom lete- og prøveperiode.

– Hvordan tror du behovet vil være om tre år? 

– Det blir bare større. Det blir stadig vanskeligere å skape langvarig engasjement blant brukerne, og godt frontend-arbeid avgjør i større grad hvilke konsepter som overlever. Frontend-utvikling er et utrolig spennende område man aldri vil bli ferdig med å utforske, og de som mestrer det vil aldri få en kjedelig arbeidsdag, sier Birkenes.

Den 2-årige utdanningen frontend-utvikling er tilgjengelig i Stavanger, Kristiansand, Oslo, Bergen og via Nettstudier.

Se video fra Noroff Stavanger

Top