Studiet blir tilgjengelig i Oslo, Bergen, Kristiansand, Stavanger og som nettstudium fra august 2017.

– Frontend-utviklere fra Noroff vil kode og utvikle morgendagens websider, software og apper med god forståelse for brukeropplevelse, sier Olav Slettahjell, fagsjef for Noroff Fagskole. Han er glad for at Noroff utvider studieporteføljen med et toårig fagskolestudium i frontend-utvikling.

– Behovet for praktisk kompetanse i utvikling av brukerorienterte digitale løsninger er voksende, og vil øke i tiden som kommer. Den digitale transformasjonen har så vidt begynt, og her vil smarte frontend-løsninger forankret i brukerens behov ha stor betydning for effektivitet og lønnsomhet i næringslivet, sier Slettahjell.

Praktisk utdanning

Terje Karlsen, Dinamo

Terje Karlsen

Frontend-utvikling er en praktisk utdanning hvor studentene lærer både visuell og teknisk utvikling av brukerorienterte løsninger for web- og mobile enheter. Studiet har fokus på grensesnittet mellom kundeopplevelse og systemutvikling. Studentene lærer HTML, CSS og JavaScript, og får et solid overblikk i C+, Ruby, php og Python.

Terje Karlsen, fagansvarlig utvikler i Dinamo, sier det er økende etterspørsel for frontend-utviklere i bransjen:

– I vår bransje er det økende etterspørsel etter kompetente digitale hoder, og Dinamo ser stadig behov for praktiske frontend-utviklere som mestrer den store bredden som ligger i dette faget – både teknisk frontend-koding og tanker rundt god UX, sier han og utdyper:

– At Noroff velger å tilby denne utdanningen vil ha en stor verdi for oss og vi ser at studieplanen dekker de tekniske ferdighetene som både vi og andre i bransjen ser etter. Vi gleder oss til å se det første kullet av Noroff sine frontend-utviklere i fremtiden!

Noroff Oslo

Online eller campus: Studiet blir tilgjengelig både som nettstudium og tradisjonelle klasserom. Foto: Jeanette L. Bækkevold.

– Det finnes mange jobber innen frontend

Olav Slettahjell

Olav Slettahjell

Studiet gir en grundig innføring i bransjeverktøy som anvendes innen webutvikling. Studentene lærer designprinsipper, hvordan nettsider og interaktive produkter er bygget opp logisk og visuelt, og hvordan nettsideteknologi kommuniserer med bakenforliggende systemer.

– Hvorfor er frontend-utvikling en relevant utdanning?

– Det finnes mange jobber innen frontend-utvikling, så dette er etterspurt kompetanse. Studiet er utviklet i tett samarbeid med noen av de største aktørene i Norge på sine felt. Våre partnere har bidratt aktivt i arbeidet med studieplanen, og vil også bidra i utvikling av faglig innhold frem mot august 2017, sier Slettahjell.

– Hva betyr dette for Noroff sin studieportefølje?

Noroff er et springbrett inn i et digitalt og teknologirettet arbeidsliv.Olav Slettahjell, fagsjef

– Utdanningen er en naturlig forlengelse av våre eksisterende studier innen design og vi er derfor godt rustet for satsningen vi nå gjør. Noroff er et springbrett inn i et digitalt og teknologirettet arbeidsliv. Dette studieprogrammet er derfor et naturlig satsningsområde. Vi ser frem til å ta imot studentene både online og på campus til høsten.

Studiet er åpent for søknader allerede nå.

Mer om studiet

Frontend-utvikling utdanning i Oslo, Bergen, Stavanger og Kristiansand
 

Frontend-utvikling

Frontend-utvikling er teknologiutdanningen hvor visuell utforming møter koding, web- og UX-design. Det store behovet for frontend-utviklere nærmest garanterer jobb etter studiene.

  2 år
  Oslo, Bergen
  Tilgjengelig som nettstudium
  Studiet gir fagskolevitnemål
Les mer
Top