Teknisk design er et populært fagfelt som gir mange muligheter i fremtiden. Ved Noroff Fagskole tilbys det tre ulike studieretninger, der du får spesialisert deg innen arkitektonisk teknisk design, mekanisk teknisk design eller bygningsinformasjonsmodellering.

Mekanisk teknisk design

Studieprogrammet i mekanisk teknisk design retter seg mot de som ønsker å utvikle tekniske løsninger for mekaniske systemer og produkter. Her får du som student kompetanse innen produksjon av tekniske tegninger innen mekanisk industri i henhold til Norsk Standard. Etter fullført studium åpnes mulighetene for stillinger som eksempelvis teknisk tegner, produktutvikler, DAK-tekniker eller teknisk konsulent.

I mekanisk teknisk design får du en omfattende forståelse av teknisk tegning og modellering, samt praktiske prosjekter og visualiseringsoppgaver som vil utvikle dine evner til å konseptualisere. Produktutvikling og prototyping er en integrert del av studiet, og bruk av dataassistert konstruksjon (DAK) gir deg viktig hands-on erfaring.

Arkitektonisk teknisk design

Studiet i arkitektonisk teknisk design er egnet for de som har interesse for teknisk design og problemløsning innenfor viktige støttebransjer for arkitektur og bygg. Fokuset i dette studiet ligger på produksjon av 3D-modeller, bygningstegninger og informasjonsflyt, og det gir en unik mulighet til å kombinere teknologisk ekspertise på en praktisk måte. Potensielle karriereveier inkluderer teknisk tegner, CAD-operatør eller BIM-operatør.

Studiet inneholder emner som 2D-tegning, 3D-modellering og visualisering, og det gir en solid forberedelse for karrierer innen teknisk tegning eller videre studier som bygger på teknisk kunnskap. Som student vil du også få visualiseringsoppgaver som vil utvikle dine evner til å konseptualisere og presentere ideer.

Dersom du ønsker det, har du også muligheten til å søke deg direkte inn på andreåret av den toårige utdanningen i Teknisk Design - BIM etter fullføring av dette ettårige studieprogrammet.

Bygningsinformasjonsmodellering (BIM)

Studieretningen BIM utgjør en sentral del av den digitale omstillingen innen byggeindustrien. Studiet gir deg en grundig innføring i planleggingsprosessen av bygninger og hvordan avanserte digitale løsninger bidrar til utviklingen av byggeprosjekter gjennom ulike byggefaser.

Fokuset strekker seg utover bare tekniske ferdigheter og inkluderer verktøy for samhandling og samarbeid for å imøtekomme kundens krav og visjoner innenfor et fagmiljø. Mulige roller etter endt studium kan være BIM-operatør, BIM-tekniker, eller teknisk tegninger.

Som student på BIM vil du blant annet lære å bruke profesjonell BIM- og 3D CAD-programvare. Det første året fokuserer på teknisk tegning og tredimensjonal modellering, mens det andre året forsterker kompetansen innen informasjonen som inkluderes i modellene og hvordan verdien av disse kan optimaliseres i en byggeprosess.

Hvilken retning passer for deg?

Når det gjelder å velge hvilken studieretning du skal velge, har vi noen tips til hva som er viktig å tenke gjennom:

  1. Utforsk dine interesser og lidenskaper
  2. Vurder dine ferdigheter og styrker
  3. Tenk på karriereutsikter og mål
  4. Utforsk potensielle roller og ansvarsområder
  5. Undersøk læreplaner og kursinnhold

Våre studieretninger har et godt fundament av moderne digitale verktøy og teknikker, med en praktisk tilnærming gjennom prosjektarbeid og oppgaver. Likevel er de spesifikke fokusområdene unike for hver retning: BIM retter seg mot digital modellering og samhandling, mens arkitektonisk og mekanisk teknisk design fokuserer på praktiske ferdigheter for å støtte arbeidet innen sine respektive fagområder.

Valget av retning bør være en refleksjon av dine individuelle interesser og karrieremål. BIM er ideelt for de som ønsker å være en del av den digitale transformasjonen i byggebransjen. Arkitektonisk teknisk design appellerer til de med interesse for arkitektur- og byggebransjen, og åpner døren for roller som BIM-operatør, teknisk tegner, CAD-operatør, og 3D visualiserer. På den annen side, mekanisk teknisk design er for de som ønsker å håndtere mekaniske utfordringer, med muligheter som teknisk tegner, produktutvikler, DAK-tekniker eller teknisk konsulent.

Uansett valg vil våre tekniske design-studier gi et solid grunnlag for en vellykket karriere i en stadig mer digitalisert verden.


Relaterte studier

Teknisk design - Arkitektonisk på Noroff

Teknisk design - Arkitektonisk

Praktisk utdanning for deg som ønsker å jobbe teknologisk og kreativt med arkitektur og modellering. I arbeidsmarkedet stiller du sterkt med kompetanse i å produsere byggetegninger og visualiseringsmateriell.

  Nettstudier
  1 år
  60 studiepoeng
Les mer
Teknisk design - Mekanisk på Noroff

Teknisk design - Mekanisk

Praktisk utdanning hvor du lærer om mekaniske sammenstillinger og konstruksjoner. Dette er kunnskap som er ettertraktet i flere bransjer, og vil kunne åpne dører for mange spennende muligheter i blant annet konstruksjons- eller oljebransjen.

  Nettstudier
  1 år
  60 studiepoeng
Les mer
Teknisk design - Bygningsinformasjons-modellering - BIM på Noroff

Teknisk design - Bygningsinformasjons-modellering - BIM

Bygningsinformasjonsmodellering (BIM) er nøkkelen til den digitale omstillingen i den norske byggeindustrien. Gjennom denne praktiske utdanningen blir du klar for jobb i bygge- og konstruksjonsindustrien med en fremtidsrettet utdanning.

  Nettstudier
  2 år
  120 studiepoeng
Les mer
     
Top