Bachelor i digital etterforskning (Digital Forensics)

IT-utdanning som lærer deg datasikkerhet og etterforskning av digital kriminalitet. Studiet gjør deg klar til å jobbe praktisk med digital sikkerhet og etterretning for politi og andre organisasjoner med behov for økt digital sikkerhet.

Jobb i etterretning eller med datasikkerhet

Dette treårige bachelorstudiet har fokus på digital etterforskning, granskning og etterretning. Graden gir kunnskap om sikring og undersøkelser av digitale systemer, og dekker kjerneteori kombinert med et solid praktisk fundament, for å oppnå kompetansenivået som kreves i sikkerhetsroller i bransjen.

Studentene utvikler en grundig metodisk tilnærming til å sikre, analysere og etterforske digital kriminalitet, til håndtering av sikkerhetsbrudd for raskt å gjenvinne kontroll over en situasjon, og til å samle bevis på en profesjonell måte. Du vil også oppnå nødvendige ferdigheter rundt risikovurdering og sikring av digitale miljøer.

Jonathan Wilsher Loewe
Vi får mange praktiske oppgaver i programmering, nettverkssikkerhet og databaser. Jeg føler skolen er faglig oppdatert og gir gode jobbmuligheter.Jonathan Wilsher Loewe, student

Graden gir mulighet for å jobbe enten i politi og etterretning, eller med datasikkerhet for små og store selskaper. På et åsted for en kriminiell handling, blir det din oppgave å rådføre politiets etterforskere hvordan de skal samle inn digitale enheter for videre analyse.

Identifisering av enkelte typer bevismateriell på et fysisk åsted, eksempelvis et våpen eller potensiell kilde for DNA, kan være forholdsvis enkelt. Identifisering av relevante kilder til digitale bevis derimot, er imidlertid en større utfordring. Dette skyldes at en rekke enheter kan motta og lagre informasjon som kan være relevant. Bevisanalysen er også mer komplisert, ettersom enheter som regel inneholder et bredt spekter av både bruker- og systemfiler. Du må vite hvor potensielle bevis kan befinne seg, og ha kompetanse til å gjenopprette informasjonen på en korrekt måte. Bevisanalyse krever at du som etterforsker bruker både undersøkende ferdigheter og verktøy for å sile gjennom enorme mengder med informasjon for å oppdage tegn på brukeraktivitet.

Studiets oppbygging

Første studieår fokuserer på innhenting av digitale bevis og sikring av informasjon som kan brukes i en etterforskning. Studentene utvikler grunnleggende forskningsferdigheter og evne til å verifisere informasjon. Vi introduserer de viktigste teknologiene som benyttes for å sikre datasystemer.

Andre studieår går mer i dybden på informasjon i datasystemer, mobiltelefoner og nettbrett. Vi utforsker filsystemer som brukes til lagring av data og andre områder av operativsystemene som inneholder registreringer av brukernes adferd, vitale tidsstempler og annen informasjon datamaskiner trenger under normal drift. Vi kan hente ut denne informasjonen fra case-eksempler, og bruke dette til å bygge tidslinjer av brukernes aktiviteter. Vi ser også på hvordan datasystemer og nettverk kan være svekket.

Det siste året av bachelorgraden er lagt opp til at du kan ta hovedfag i emner av din egen interesse, og å utforske hvordan avanserte etterforskningsutfordringer oppstår i nye teknologier, samt ta hovedfag i emner som data recovery, incident management og cryptography.

Avslutningsprosjektet åpner for å utforske nye systemer og programmer. Målet er å bli en kompetent og kunnskapsrik etterforsker i området av cybersikkerhet eller etterforskning av cyberkriminalitet.

Første studieår:

 • Problem Based Learning and Research Methodologies
 • Introduction to Information Security
 • Professional Aspects of Computing
 • Introduction to Programming
 • Discrete Mathematics
 • Network Principles
 • Programming and Databases

Andre studieår:

 • Digital Forensics Practice and Procedure
 • Operating File Systems
 • File System Analysis
 • Network Security
 • Wireless and Mobile Devices
 • Digital Investigation

Tredje studieår:

 • Security and Law
 • Elective
 • Elective
 • Elective
 • Elective
 • Advanced Device Forensics

Electives:

 • Cryptography and Steganography
 • Incident Management
 • Data Recovery
 • Ethical Hacking
 • Risk Analysis
 • Honey Pots

Ettersom undervisningsspråket for studiet er engelsk, er læringsutbyttebeskrivelsene her gjengitt på engelsk.

Knowledge:

 • To demonstrate knowledge of procedures and standards
 • To demonstrate an in-depth knowledge of Information Security and the students chosen specialisation
 • To be efficient, innovative, inquisitive security professionals
 • To understand what constitutes a security professional

Skills:

 • Interviewing skills and the ability to extract information
 • Apply a range of problem solving and investigating techniques, and to be able to interpret the solutions appropriately
 • Demonstrate at a practical level how to conduct forensic examinations of computer systems
 • Appropriate handling techniques for digital evidence
 • To be able to demonstrate excellent abstract analytical methods
 • To have awareness of the greater implications of their decisions and actions

General Competence:

 • Understand the importance of team-based, collaborative work
 • Is socially and ethically appropriate and contextually sensitive
 • Understand the skills required to be a security professional
 • To understand the computing professional’s legal and ethical responsibilities
 • To demonstrate good written & oral communication
 • To possess good project management skills
 • Apply a range of investigating and communication techniques, and to be able to appropriately interpret the solutions and communicate findings
 • To demonstrate skills as a reflective practitioner, with the ability to critically reflect on practice in order to develop professional skills

Jobbmuligheter

Kompetansen og ferdighetene fra dette bachelorstudiet er ettertraktet i det offentlige, politi og etterretning, og i industrielle organisasjoner. Den enorme veksten innen datateknologi skaper reelle trusler for både bedrifter og statlige kritiske infrastrukturer. De fleste store bedrifter som er avhengige av informasjonsteknologi, har behov for personer med kompetanse innen digital etterforskning. Denne bachelorgraden gir en unik kvalifisering for håndtering av utfordringer innen en rekke organisasjoner, enten som sikkerhetsekspert i et lite selskap, eller som et teammedlem i et stort multinasjonalt selskap.

Alexander Berntsen
Digital etterforskning er et interessant felt. Noroff gir gode muligheter for utvikling av ferdigheter.Alexander Berntsen, student

Graden forbereder deg til arbeid innen sikkerhetsimplementering. Du vil kunne undersøke datalovbrudd og digital svindel, og fungere som sakkyndig i rettssaker og søksmål. Du vil også være i stand til å kritisk vurdere og redusere trusler mot digitale infrastrukturer.

Med bachelor i digital etterforskning kan du søke stillinger som informasjonssikkerhetssjef, informasjonssikkerhetsmedarbeider, datakriminalitetsetterforsker, og/eller eDiscovery-etterforsker.

Videre studier

Etter denne utdanningen er du klar for å gå rett i jobb. Ønsker du likevel å studere videre kan du søke på studier relatert til databehandling og informasjonssikkerhet på mastergradsnivå, og deretter på doktorgradsnivå ved norske eller internasjonale universiteter.

Få studieveiledning

Er du usikker på valg av utdanning? Registrer deg og få uforpliktende studieveiledning her.

 

Søk på studiet

Studieinformasjon

Studiestart:

15. august 2022
Les mer om studiestart.

Studiesteder: Kristiansand og Nettstudier
Søknadsfrist: Løpende opptak. Søknadene behandles i den rekkefølgen de kommer inn.
Varighet: 3 år
Undervisnings­­språk: Engelsk
Pris nett:

45.000,- per semester.
Kr 1.900,- i registreringsavgift.

Pris campus:

60.000,- per semester.
Kr 1.900,- i registreringsavgift.

Godkjenninger: Godkjent for lån og stipend i Statens Lånekasse. NOKUT-akkreditert.
Opptakskrav: Matematikk R1 (2MX), eller S1 og S2*
Generell studiekompetanse. Det kan også søkes på grunnlag av realkompetanse. Les mer.
Grad: Bachelor
Studiepoeng: 180

*For opptak til bachelorstudiet digital etterforskning kreves matematikk R1 (2MX), eventuelt S1 og S2. (Kreves ikke for søkere over 25 med relevant arbeidserfaring.)

Er du interessert i IT?

Legg igjen din e-postadresse og få mer informasjon om IT-studiene på Noroff. Du kan når som helst melde deg av.

Jeg har lest Noroffs personvernerklæring og aksepterer at Noroff håndterer mine data som beskrevet i vilkår og betingelser.

Forelesere

Prof. Iain Sutherland

Dekan/Professor
Dr. Isah A. Lawal

Dr. Isah A. Lawal

Førstelektor
Dr. Rayne Reid

Dr. Rayne Reid

Førstelektor
Piet Delport

Piet Delport

Høyskolelektor
Ruan Koen

Ruan Koen

Høyskolelektor
Emlyn Butterfield

Emlyn Butterfield

Høyskolelektor
Veronica Schmitt

Veronica Schmitt

Høyskolelektor
Tom Drange

Tom Drange

Høyskolelærer
Konstantin Lenchik

Konstantin Lenchik

Veileder og lærer
Mariya Chirchenkova

Mariya Chirchenkova

Veileder og lærer

IT-nyheter fra Noroff

     
Top