Noroff har et godt og tett samarbeid med flere utenlandske universiteter. Med vår 2+1 ordning kan du søke deg inn på en rekke internasjonale bachelorgrader etter toårig fagskoleutdanning ved Noroff. Les mer.

Søknadsprosessen

Avtalene vi har med universitetene er slik at du sender en søknad til dem, og oppgir at du har gått ved Noroff Fagskole. Det er forskjellige søknadsprosedyrer ved hvert enkelt universitet. Til høyre finner du linker til utdypende informasjon om hvordan du skal gå frem for hvert enkelt universitet.

Om Lånekassens krav om generell studiekompetanse

For å få støtte fra Lånekassen til dine utenlandsstudier, kreves det at du har generell studiekompetanse. Om du ikke har dette fra din tidligere videregående utdanning, kan det likevel være håp.

http://www.samordnaopptak.no/info/generell-studiekompetanse/fagskoler/ står det at toårig fagskole kan gi generell studiekompetanse.

There are a lot of practical questions related to further studies at a university. This page gives the most important information needed to apply.

Noroff's International Study Advisor can be reached by email, phone, snail mail or at our Kristiansand campus.

Noroff
Matthew Kasztan
Elvegata 2A
4608 Kristiansand S
38 00 00 00
Matthew.Kasztan@noroff.no