Retningslinjer for personvern

RETNINGSLINJER FOR PERSONVERN, ANSVARSBEGRENSNINGER (LIMITATION OF LIABILITY)

NOROFF NETTSTEDER/TJENESTER

Leverandøren vil ta alle rimelige forholdsregler for å sikre all personlig informasjon gitt av Brukeren. Leverandøren vil ikke selge, omsette eller dele personlig informasjon med noen tredjepart med mindre det kreves av offentlige myndigheter eller pågjeldende rettsinstans. Hvis Leverandøren ikke har brutt disse bestemmelsene, skal Leverandøren ikke holdes ansvarlig for skader av noe slag forårsaket av eller forbundet med Brukerens bruk av Leverandørens nettside, inkludert misbruk av personlig informasjon fra en tredjepart.

Uavhengig av bestemmelsene i første avsnitt, er Leverandøren berettiget til å dele personlig informasjon med tilsluttende eller ikke tilsluttede firma som bistår Leverandøren i å gjøre nettstedet tilgjengelig. Slike firma skal garantere for å holde personlig informasjon hemmelig etter bestemmelsene skrevet i første avsnitt. De følgende to avsnittene gjelder for slike firma. Leverandøren skal ikke være ansvarlig for slike formers misbruk av personlig informasjon såfremt Leverendøren har utvist rimelig grad av etterretning i valg av slike firma. Den siste setningen skal ikke gjelde for Leverandørens datterselskap.

Leverandøren skal ikke under noen omstendigheter bli holdt ansvarlig for indirekte tap eller skader, inkludert nåværende eller fremtidig tap av inntekt. Videre skal Leverendøren ikke under noen omstendigheter bli holdt ansvarlig for skader eller tap utover det som tilsvarer de direkte omkostninger som Brukeren har pådratt seg.

Brukeren kan ikke på noe vis saksøke et styremedlem, en ansatt eller representatnt for Leverandøren med mindre denne personen eller representanten personlig har forårsaket direkte skade for Brukeren ved sin adferd eller grov uaktsomhet. Bestemmelsene i avsnitt 2 og 3 over skal gjelde for krav rettet mot styremedlemmer, ansatte eller representanter, alle krav regnet sammen.

Innsamling av din Personlige Informasjon

NOROFF nettsteder/tjenester samler inn personlig identifiserende informasjon, slik som epostadresser, navn, hjem- og arbeidsadresse, telefonnummer, demografisk informasjon og informasjon som ikke er unik for deg, slik som ditt postnummer, alder, kjønn, preferanser, interesser og favoritter.

NOROFF nettsteder/tjenester forbinder ikke sensitive data, slik som din rase, religion eller politiske tilknytninger, med personlig identifiserbar informasjon. NOROFF nettsteder/tjenester tar forholdsregler for å isolere sensitive data du gir på NOROFF nettsteder/tjenester og tjenester som refererer til din rase, religion, seksuelle orientering, etniske eller politiske tilhørighet.

Ha i mente at om du legger ut personlig informasjon eller personlige sensititve data på NOROFF nettsteders/tjenesters åpne online forum, kan denne informasjonen bli samlet inn og brukt av andre. Note: NOROFF nettsteder/tjenester leser ikke din private online kommunikasjon. Alle meldinger og kommunikasjon gjennom NOROFF nettsteder/tjenester blir behandlet konfidensielt.

Det blir også informasjon om din tilkobling og programvaren på din datamaskin, som automatisk samles inn av NOROFF nettsteder/tjenester. Denne informasjonen kan inkludere: din IP-adresse, nettlesertype, domenenavn, antall besøk og hvilken side som refererende nettadresse. Denne informasjonen blir brukt av NOROFF nettstedene/tjenestene for driften av tjenesten, til å opprettholde kvalitet på tjenesten og til å skaffe generell statistikk om bruk av NOROFF nettstedene/tjenestene.

Bruk av Personlig Informasjon

NOROFF nettstedene/-tjenestene verken selger, leier ut eller lisensierer bort sine medlemslister til tredjeparter. NOROFF nettstedene/-tjenestene kan, fra tid til annen, kontakte deg på vegne av eksterne forretningspartnere om et spesialt tilbud som kan være av interesse for deg. I slike tilfeller er din unike, personlige, identifiserbare informasjon (epostadresse, adresse, telefonnummer) ikke overført til tredjepart. I tillegg kan NOROFF nettstedene/-tjenestene dele data med tiltrodde partnere som hjelper oss med statistiske analyser. Alle slike tredjeparter har forbud mot å benytte din personlige informasjon til noe annet enn å levere disse tjenestene til NOROFF nettstedene/-tjenestene, og det kreves av dem at de holder informasjonen konfidensiell.

NOROFF nettstedene/-tjenestene holder rede på hvilke sider innenfor våre nettsteder/tjenester våre brukere besøker, for å kunne avgjøre hvilke sider på nettstedene/tjenestene som er mest populære. Disse dataene blir brukt for å se hvilke interesser våre besøkende har.

Bruk av informasjonskapsler (cookies)

NOROFF nettstedene/-tjenestene benytter informasjonskapsler (cookies) for å kunne levere et personlig onlinetilbud. En informasjonskapsel er en tekstfil som plasseres på din harddisk av en webserver. Informasjonskapsler kan ikke bli brukt til å kjøre programmer eller smitte din maskin med virus. Informasjonskapsler er unik for hver bruker, og kan bare bli lest av webserveren i det domenet (nettstedet/tjenesten) som lagret den på maskinen din.

Et av hovedhensiktene med informasjonskapsler er å spare tid for brukeren ved å spare på innstillinger. En informasjonskapsel forteller webserveren at du har returnert til en spesiell nettside. For eksempel, hvis du tilpasser NOROFF nettstedene/-tjenestene eller registrerer deg på NOROFF nettstedene/-tjenestene, vil en informasjonskapsel hjelpe NOROFF nettstedene/-tjenestene å huske den spesifikke informasjonen til senere besøk. Når du besøker NOROFF nettstedene/-tjenestene igjen, vil informasjonen du tidligere la inn bli hentet, og du kan enkelt bruke ditt tilpassede NOROFF nettsted/tjeneste.

Du har mulighet til å akseptere eller avvise informasjonskapsler. De fleste nettlesere aksepterer automatisk informasjonskapsler, men du kan vanligvis stille dem inn til å avvise dem.

Bruk av tredjeparts annonsenettverk

Hovedtyngden av den nettbaserte bannerannonseringen du ser på NOROFF nettstedene/-tjenestene vises av NOROFF nettstedene/-tjenestene selv.

I tillegg kan NOROFF nettstedene/-tjenestene tillate andre firmaer, såkalt tredjeparts annonse-servere eller annonsenettverk, å vise reklame på NOROFF nettsteder/tjenester. For å gjøre dette, plasserer annonsenettverkene en informasjonskapsel på din maskin. Da kan annonsenettverket holde rede på hver gang de sender deg en online annonse. På denne måten kan annonsenettverkene hente ut informasjon om hvor du - og andre som bruker din maskin - så dere annonser og anslå hvilken annonse som ble klikket på. Denne informasjonen tillater et annonsenettverk å levere annonser som de mener er mest interessant for deg. NOROFF nettstedene/-tjenestene har ikke tilgang til å kontrollere de informasjonskapselene som blir plassert av tredjeparts annonseservere eller annonsenettverk.

Hvis du vil unngå tredjepartsfirma fra å sende eller lese informasjonskapsler på din masin, må du besøke hvert annonsenettverks nettsted enkeltvis og be om å bli fjernet fra deres system.

Hold rede på din personlige informasjon

NOROFF nettstedene/-tjenestene tilbyr sine medlemmer valgfrihet under innsamling, bruk og deling av personlig informasjon. Du kan selv endre dine personlige innstillinger omkring bruk og deling av din personlige informasjon. Du kan velge og ikke publisere ditt fulle navn og/eller epostadresse.

I tillegg kan du vise, endre og slette din personlige informasjon fra NOROFF nettstedene/-tjenestene.

I begge overstående tilfeller vil du bli spurt om å logge inn på NOROFF nettstedet/-tjenesten, slik at NOROFF nettstedet/-tjenesten tilknyttes din konto. Denne sikkerheten forhindrer at andre kan endre og kontrollere din personlige informasjon.

Sikring av personlig informasjon

NOROFF nettstedene/-tjenestene sikrer din personlige informasjon fra uautorisert tilgang, bruk og avsløring. NOROFF nettstedene/-tjenestene sikrer personlig, identifiserbar informasjon du gir på servere i et kontrollert, sikret miljø, beskyttet fra uautorisert tilgang, bruk og avsløring.

Endringer i disse retningslinjene

Endringer i retningslinjene for NOROFF nettstedene/-tjenestene vil legges inn i dette dokumentet, og vil reflektere brukerne og NOROFFs tilbakemeldinger. Når retningslinjene for NOROFF nettstedene/-tjenestene er oppdatert, vil du se ordet "Oppdatert" ved siden av linken på forsiden av NOROFF nettstedet/-tjenesten. Hvis det er endringer av avgjørende betydning for hvordan NOROFF nettstedene/-tjenestene vil behandle personlig informasjon, vil NOROFF nettstedet/-tjenesten publisere endringene før de tas i bruk. NOROFF nettstedene/-tjenestene oppfordrer deg til å lese disse retningslinjene jevnlig for å holde deg informert om hvordan NOROFF nettstedene/-tjenestene beskytter din informasjon.

Kontaktinformasjon

NOROFF nettstedene/-tjenestene ønsker dine tilbakemeldinger på Retningslinjer for personvern. Hvis du mener at NOROFF nettstedene/-tjenestene har handlet ut over disse retningslinjene, vennligst kontakt NOROFF nettstedene/-tjenestene på telefon, epost eller vanlig post.

Du finner kontaktinformasjon på nettsiden www.noroff.no.

Top